WYSIWYG Web Builder
Wij werken enkel met instructeurs die nog dagelijks in het werkveld staan om hun beroep uit te oefenen. Als onze instructeurs doen dit dan ook op vrijwillige basis en willen ervoor zorgen dat hun kennis wordt overgebracht op de cursisten.
Instructeurs gezocht!!
Door de stijgende vraag naar opleidingen zijn wij nog op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.
Meer info verkrijgbaar via mail of het contact formulier op onze website.
Voor een cursus BHV:
- De cursusinhoud voldoet aan de door FOD WASO voorgeschreven doelstellingen
- De cursus omvat 15 lesuren (bij ons 19u)
- Het maximum aantal deelnemers per vormingsactiviteit bedraagt 15
- Na het beŽindigen van de cursus ontvangt de cursist een getuigschrift door middel van een competentie-evaluatie

Voor de bijscholingen:
- De jaarlijkse bijscholingen omvatten minimaal 4 lesuren
- Het maximum aantal deelnemers per vormingsactiviteit bedraagt 15
Bedrijfshulpverlening (B.H.V.) basis en bijscholing
E.H.B.O. Groep Limburg vzw is uw specialist in bedrijfsopleidingen eerste hulp.
E.H.B.O. Groep Limburg vzw is erkend door FOD WASO. Dit houdt in dat alle vormingsactiviteiten in samenwerking met E.H.B.O. Groep Limburg vzw voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het KB van 15.12.2010. Concreet moet er bij het aanbieden van een erkende opleiding, aan volgende voorwaarden voldaan worden:
Bij ons kan u gebruik maken van het 5 jaren plan.
De mensen die opgeleid worden volgen jaarlijks een recyclage van 4 uren. Gedurende 5 jaar worden de thema's zo gespreid dat er automatisch terug een nieuw getuigschrift BHV kan afgeleverd worden.

We proberen onze opleidingen nauw aan te sluiten bij de realiteit van uw bedrijf. Opleidingen kunnen in ons leslokaal doorgaan of in het bedrijf. Tijdens de opleidingen maken wij gebruik van slachtoffer simulanten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de realiteit.

Onze opleidingen worden gegeven door verpleegkundigen en artsen. Prijzen en boekingen op aanvraag.